Jedovnická kuňka

Zaslal dagmarbibrova 18. dubna. 2014

Dne 16. 4. se žáci naší školy zúčastnili pěvecké soutěže Jedovnická kuňka.

 V jednotlivých kategoriích soutěžili žáci od 1. až do 9. ročníku. Soutěžili sólisté, ale i dua a tria.

 Za naši školu nás reprezentovali:

 Eliška Reichenauerová a Pavlík Vandas – V. třída

 Zuzka Nippertová – VII. třída

 Jana Bulová – VIII. třída 

 Klára Blatná – VIII. třída

 Všem jim patří dík a uznání za to, že překonali trému a důstojně naši školu zastoupili.

 Velká gratulace náleží Janě Bulové, která ve své kategorii získala 3. místo.

Viz. FOTOGALERIE