Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny

Zaslal petrlukas 17. října. 2015

Od 1. listopadu 2015 zavádíme ve školní jídelně nový postup při zapomenutí čipu nebo ztrátě čipu.

Pokud strávník zapomene některý den čip, je povinen o velké přestávce (9.40 - 10.00 hodin) zajít do kanceláře vedoucí školní jídelny, kde mu bude vydána stravenka na daný den. Na základě této stravenky mu bude vydán oběd. Pokud strávník čip ztratí, je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit vedoucí školní jídelny paní Kretzové a zakoupit si čip nový. Pokud by se ztracený čip našel, odevzdá ho vedoucí školní jídelny a finanční částka mu bude vrácena.