Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny

Zaslal petrlukas 26. června. 2024

Vedoucí školního stravování informuje veřejnost na změny patné od začátku školního roku 2024-25:

1.  Zvyšuje se prodejní cena čipu ze 115,- Kč na 121,- Kč (čip zůstává strávníkovi po celou školní docházku, v případě ztráty či poškození čipu je strávník povinen si zakoupit čip nový.

2. Výše platby za stravu ve školní jídelně se každý měsíc mění v závislosti na počtu odebraných jídel. Proto pro platbu stravného žádáme rodiče o nastavení povolení k inkasu z účtu ve prospěch účtu školy 100995244/0300. Inkasní limit doporučujeme nastavit na 1500,-Kč na jednoho strávníka. Inkaso je nutné zřídit Vámi osobně ve Vaší bance nejpozději do 1. srpna 2024. Platba na září bude stržena k 31. 8. 2024. Na další měsíce vždy poslední pracovní den předchozího měsíce a bude již obsahovat vyúčtování předešlého měsíce. 

Další informace naleznete na záložce "Školní jídelna"