Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Informace k zahájení kroužků Aj a kroužků DDM Blansko

Informace k zahájení kroužků Aj a kroužků DDM Blansko

Zaslal petrlukas 14. září. 2014

Kroužky Aj dle sdělení vedoucí paní D. Práškové budou zahájeny v následujících termínech:

Kroužek Aj pro 1. - 3. třídu v úterý 23. 9. 2014 v 13,00 - 13.45 hod. v učebně 3. třídy

Kroužek Aj pro 4. -  5. třídu ve čtvrtek 25. 9. 2014 v 13.00 - 13.45 hod. v učebně 5. třídy

Kroužek Aj pro 6. - 9. třídu ve čtvrtek 25. 9. 2014 v 15.15 - 16.00 hodin v učebně přírodopisu.

Žáci, kteří by se ještě chtěli přihlásit do uvedených kroužků, mohou přijít v uvedené termíny. Na uvedených schůzkách bude také vedoucí kroužků vybírat poplatek za kroužek.

Kroužky DDM Blansko dle sdělení pracovníka DDM Blansko pana Zachovala, budou probíhat od začátku října.

Kytara k ohni - zahájení ve čtvrtek 2. 10. 2014 ve 13.30 - 14.30 hodin

Tvořivá dílna - zahájení ve čtvrtek 2. 10. 2014 ve 14.30 - 16.00 hodin

Sebeobrana - zahájení dle domluvy

Domluva na všechny 3 uvedené kroužky bude v pátek 26. 9. 2014 v 16.00 hodin "na parketách" v budově školy