Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Informace k platbám za stravné, MŠ a ŠD

Informace k platbám za stravné, MŠ a ŠD

Zaslal petrlukas 15. září. 2015

Vzhledem k stále se opakujícím dotazům ohledně plateb uvádíme upřesňující informace. Je nutné oddělit úhradu stravného od úhrady školného za mateřskou školu (školní družinu). Stravné vám bude strháváno inkasem k 10. dni daného měsíce (nutné si inkaso zřídit u své banky). Pro inkaso stravného vašeho dítěte je variabilním symbolem číslo strávníka, které vám přidělila vedoucí školní jídelny paní Kretzová (v případě, že číslo neznáte, kontaktujte vedoucí školní jídelny tel.: 516 439 139). Školné za mateřskou školu (školní družinu) je třeba uhradit trvalým příkazem, kde variabilní symbol je nově odlišný od variabilního symbolu za stravné (liší se předčíslím). Pro trvalý příkaz k platbě za školné v mateřské škole (400,- Kč) se použije předčíslí 11, pro trvalý příkaz k platbě za školní družinu (150,- Kč) se použije předčíslí 81 (např. číslo strávníka je 226, variabilní symbol pro platbu školného v mateřské škole je 11226, pro platbu za školní družinu pak 81226). Je opravdu nutné, aby jste variabilní symboly nezaměňovali, neboť by zbytečně docházelo k nedorozuměním v platbách. 

Číslo účtu: 100995244 /0300

Informace jsou umístěny také na záložce na levé straně "Informace o škole".