Informace k platbám – ŠD, MŠ, ŠJ

Zaslal admin 3. září. 2013

Vážení rodiče, začíná nový školní rok a s ním jsou spojeny i starosti s úhradou plateb ve škole za služby poskytované vašim dětem. Abychom vám tyto starosti co nejvíce ulehčili, nastavili jsme formu úhrad tak, aby vás co nejméně zatěžovala, byla co nejvíce transparentní, umožňovala snadnou identifikaci vašich plateb a vy jste si dle bankovních výpisů každý měsíc mohli lehce zkontrolovat správnost platby. Proto vás prosíme o nastavení plateb následujícím způsobem.

 

1.        Platba za školné v mateřské škole (MŠ) – 400,- Kč měsíčně příkazem z účtu

2.        Platba za školní družinu (ŠD) – 150,- Kč měsíčně příkazem z účtu

3.        Platba za stravu ve školní jídelně – dle věkové kategorie a počtu pracovních dní v daném měsíci svolením inkasa z účtu (odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci)

 

Pravidla:

  • Každá platba musí být odeslána samostatně s uvedením variabilního symbolu – osobní číslo dítěte (žáka). Vzhledem k přehledné evidenci plateb nelze tedy platby navzájem sdružovat (ani za sourozence).
  • Platby za školné v MŠ a za ŠD musí být na účtu školy 1. pracovní den daného měsíce (nestačí ji tedy až tento den odeslat). Proto pro tyto platby doporučujeme zřídit trvalý příkaz a platbu nastavit na 25. den v měsíci.
  • Pro měsíc září musí být platby provedeny do 10. září.
  • Výše platby za stravu ve školní jídelně se každý měsíc mění v závislosti na počtu odebraných jídel. Proto pro platbu stravného žádáme rodiče o nastavení povolení k inkasu z účtu ve prospěch účtu školy 100995244/0300. Inkasní limit doporučujeme nastavit na 1000,- Kč.
  • Pro měsíc září musí být vámi souhlas s inkasem nastaven ve vaší bance do 10. září.


Děkuji za spolupráci.

 

                 RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy