Informace k placení obědů

Zaslal petrlukas 15. září. 2013

Vážení rodiče, vzhledem k opakujícím se dotazům k platbám za obědy podávám následující informace.

Částka za obědy za daný měsíc se platí nastavením souhlasu s inkasem ve vaší bance. Součástí nastavení souhlasu je i nastavení finančního limitu (doporučení cca 1.000,- Kč), který bude maximem, co může banka strhnout. Nejsou tedy na místě obavy, že by vám banka strhla velkou část peněz. Je ale samozřejmě nutné si pohlídat, aby daný finanční limit na účtu byl. Pokud se v jídelně stravují sourozenci, je třeba nastavit limit vyšší (doporučení cca 2000,- Kč). Částka za obědy za září 2013 bude stržena nejpozději do 25. 9. 2013. Částka za obědy za říjen 2013 bude stržena do 10. 10. 2013(a stejně tak za každý následující měsíc vždy do 10. dne daného měsíce). Zde již bude odečtena cena za správně odhlášené obědy za září (v následujících měsících vždy za měsíc předchozí).

CHtěl bych touto cestou poděkovat rodičovské veřejnosti za vstřícnost a trpělivost s nově zaváděným systémem plateb za obědy. Naší snahou je co nejrychleji vyřešit všechny počáteční problémy se zavedením nového systému.Věřte, že jedinou naší snahou je zavést do plateb za obědy srozumitelný, průhledný, snadno kontrolovatelný a co nejjednodušší systém.

Velmi děkuji za vaši spolupráci. RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy