Ibsenka

Zaslal dagmarbibrova 28. června. 2015

Žáci 5. tř. navštívili Základní školu speciální a Praktickou školu v Brně, známou také jako Ibsenka. Škola je zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a pro žáky s poruchou autistického spektra.
Naše děti si připravily a dětem na Ibsence zahrály krátké divadelní představení „Dva tovaryši“.  U dětí z Ibsenky mělo velký úspěch a bylo odměněno dlouhým potleskem.
Paní učitelky nás provedly po jejich krásně nazdobené škole a vysvětlily nám rozdíly ve vzdělávání jejich dětí. Žáci si společně zahráli pár her a zasoutěžili si.
Pro mnohé z našich dětí byla tato návštěva prvním setkáním s postiženými lidmi. Díky své bezprostřednosti, otevřenosti, hravosti a vnímavosti si tuto návštěvu užily.
Doufáme, že tuto návštěvu budeme moci v příštím školním roce oplatit.
Zapsala: Mgr. Dagmar Tomková

Fotogalerie