Dobrá věc se podařila, máme keramickou pec

Zaslal petrlukas 18. října. 2013

Již při zakládání Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny při diskuzích o činnosti a cílech sdružení bylo často slyšet přání, aby jeden z prvních cílů byl nákup keramické pece. Neuplynuly ještě ani dva měsíce od začátku školního roku a keramická pec je ve škole. Podařilo se to jen díky velké aktivitě příznivců školy, rodičů, učitelů a žáků. Velké poděkování patří obcím Křtiny a Habrůvka, ŠLP a panu Fišerovi za zorganizování letního koncertu, jehož výtěžek byl věnován škole, zastupitelům Křtin za finanční příspěvek na pec a rodičům za finanční dary.  Poděkování patří také našim žákům a učitelům za organizaci Dne otevřených dveří školy, při němž jsme získali finanční částku na pec za dobrovolné vstupné, a za aktivní přístup ke sběru papíru, který přinesl také určitý finanční obnos.

Než začne pec sloužit ke svému účelu, musíme ještě zajistit její připojení a zaškolit obsluhu. Věřím, že v průběhu listopadu již pec pojede na plné obrátky a bude sloužit nejen našim dětem a žákům, ale také zájemcům z řad veřejnosti.

keramick_pec.jpg