Den Země v Rudici

Zaslal dagmarbibrova 26. dubna. 2015

Dne 22.dubna oslavily děti prvního stupně Den Země výletem do Rudického propadání a navštívily větrný mlýn v Rudici, kde zhlédly expozici věnovanou speleologii, mineralogii, historii hutnictví a hornictví v obci.  Děti především zaujala nová 3D videoprojekce, která nám přiblížila  krásy okolí Rudice a rudického podzemí. Vzhledem k tomu, že jsme tento den strávili především v přírodě a s přírodou, byl jistě tento způsob oslavy důstojný pro Zemi i pro nás. Viz. FOTO

Zapsala Zdenka Kučerová