Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Den prevence a předlíkařské 1. pomoci

Den prevence a předlíkařské 1. pomoci

Zaslal petrlukas 28. června. 2024

Dne 27. 6. 2024 proběhl na naší škole Den prevence a předlékařské první pomoci. Den začal nácvikem evakuačního poplachu a pak se žáci rozešli k jednotlivým stanovištím. Žáci 8. ročníku, kteří se  během školního roku v hodinách přírodopisu učili o lidském těle a získávali dovednosti při poskytování první pomoci, předávali tyto získané poznatky svým mladším spolužákům na stanovištích, improvizovaných místech poskytování předlékařské první pomoci. Zde se žáci dozvěděli a také prakticky vyzkoušeli, jak postupovat při volání Rychlé zdravotnické pomoci, jak ošetřit popálení a opaření, jak postupovat při odstranění přisátého klíštěte, jak zastavit krvácení, jak ošetřit zlomeninu, jak postupovat při úrazu elektrickým proudem, jak přenášet zraněného a jak provádět resuscitaci. Jedno stanoviště bylo věnováno škodlivým účinkům kouření, alkoholu a dalších návykových látek. Na dalším stanovišti se žáci učili, jak se chovat za mimořádných situacích a co patří do evakuačního zavazadla. Další stanoviště bylo věnováno lidským smyslům, tentokrát hmatu a čichu. Velkou pomocí byli žáci 9. ročníku, kteří doprovázeli v rámci projektu "Můj nový kamarád" své spolužáky z 1. třídy, a část  deváťáků připravila sportovní stanoviště, kde si žáci vyzkoušeli svou pohybovou zručnost. Všichni žáci školy si tak před nadcházejícími prázdninami zopakovali důležité informace, které mohou vést k ochraně a záchraně lidského života. Přesto věříme, že je nebudou během prázdnin potřebovat a prožijí klidné dny plné příjemných zážitků.

RNDr. Petr Lukáš

Fotografie z projektového dne můžete vidět ve fotogalerii.