Den Křtin 21. 9. - 22. 9. 2013

Zaslal petrlukas 2. září. 2013

K tomuto dni budou vyhlášeny výsledky školních soutěží na téma "Návrat ke kořenům" a proběhne Den otevřených dveří školy.

V 10.00 - 11. 00 hodin proběhne na náměstí vyhodnocení školních soutěží a současně vystoupí děti MŠ a žáci ZŠ s krátkým kulturním programem.

Od 11.00  - 15.00 hodin bude "Den otevřených dveří  celé školy", kde si veřejnost bude moci prohlédnout všechny prostory školy, výstavky žákovských prací a škola se rozezní vystoupením našich žáků. Současně bude v prostorách školy instalována výstava fotografií na téma "Tradiční akce Křtin".