Další sběr papíru

Zaslal petrlukas 26. října. 2014

V roce 2014 připravujeme poslední sběr papíru.  Sběr bude probíhat od pondělí 3. 11. 2014 do pondělí 10. 11. 2014 včetně. Sběr bude probíhat vždy od 7.15 do 7.55 hodin v místě hospodářského vchodu do budovy školy. Sbírat se budou noviny, časopisy, knihy zbavené tvrdých desek apod. Sběr se bude započítávat do celoroční školní soutěže mezi třídami. Výtěžek ze sběru bude příjmem Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Děkujeme předem rodičovské veřejnosti za spolupráci. Další sběry proběhnou v jarních měsících roku 2015, a to v termínech 16. 3. - 23. 3. 2015 a 11. 5. - 18. 5. 2015.