Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Bezpečná škola - informace pro veřejnost

Bezpečná škola - informace pro veřejnost

Zaslal petrlukas 30. dubna. 2014

Od pondělí 5. 5. 2014 je nastaven nový režim vstupu do budovy ZŠ a MŠ Křtiny. Tímto opatřením vytváříme bezpečnější prostředí pro naše děti a žáky a zároveň chráníme školní majetek, neboť poslední dobou se ve škole pohybovaly cizí neohlášené osoby. Prosíme veřejnost, aby následující opatření vnímala jako nastavení pravidel pro vytvoření bezpečného prostředí školy. V čem tedy spočívá nový režim vstupu do školy?

Ráno v 7.30 hodin bude otevřena škola pro vstup žákům. U dveří bude provádět dohled pan školník. V 8.05 se škola uzavře až do 11.30 hodin. Pokud bude někdo potřebovat vstoupit do školy, je u hlavních dveří zvonek. U něho je informativní tabulka, na koho zvonit dle účelu návštěvy. Návštěva po zazvonění vyčká příchodu zaměstnance školy, se kterým vstoupí do budovy a zapíše se do knihy návštěv. Od 11.30 do 13.30 hodin bude u vchodu do školy zabezpečen opět dohled zaměstnancem školy.

Pro vyzvedávání žáků ze školní družiny bude u hlavního vchodu do budovy označen zvonek pro školní družinu a také číslo mobilního telefonu (pro případ, že družina bude mimo svou třídu). Po žádosti o vyzvednutí žáka z družiny vychovatelka ověří, že jde o oprávněnou osobu, a pošle žáka do šatny. Rodič vyčká jeho příchodu.

Obdobná opatření budou platit i v mateřské škole při předávání i vyzvedávání dítěte. Při příchodu do mateřské školy rodiče zazvoní na zvonek a po uvedení jména dítěte jim bude otevřen vchod.Opatření bude realizováno v průběhu května.

Pro příchod klientů ZUŠ Jedovnice a ZUŠ Adamov, kteří přicházejí do budovy z vnějšku, slouží vchod pro cizí uživatele. Pro vstup do budovy použijí zvonek a vyčkají příchodu příslušného pracovníka uvedených organizací.

Věřím, že po zavedení nového režimu vstupu do budovy školy nebudou vznikat zatím nepředvídatelné těžkosti. Pokud by se vyskytly, prosím o osobní sdělení vedení školy. Budeme je bezodkladně řešit.