Advent ve škole

Zaslal dagmarbibrova 18. prosince. 2014

Vánoce jsou označovány za nejkrásnější svátky v roce.
Ve škole jsme s přípravou na adventivní období začali již týden před adventem Tvořivými předvánočními dílnami pro rodiče s dětmi a veřejnost. Uskutečnily se celkem 3 tvořivé dílny: Keramická  dílna s 12 tvořivými týmy, Vánoční vazba se 7 týmy a Tvoření z papíru se 6 týmy.
Osmdesát děcek zazpívalo pod vánočním stromem na první adventní neděli.
A pak se pokračovalo ve stříhání, lepení, malování, proplétání, aby vše vyvrcholilo Dnem otevřených dveří.
Jemu předcházela Vánoční besídka pro rodiče dětí z MŠ 10. 12. ve spolkovém domě. Jako tradičně bylo plno rodičů, prarodičů a dalších příznivců těch nejmenších.
Den otevřených dveří byl zahájen ve 14.00 h 12. 12. 2014. Kromě výrobků dětí se účastníci mohli zapojit do tvorby knížky, zhotovit si mikroskopické preparáty, zhlédnout  vodní sopku a další pokusy a občerstvit se. Jen škoda, že nepřišlo více návštěvníků, Ten kdo přišel, byl spokojen. Uvádíme úryvek z dopisu jednoho z návštěvníků:

„Návštěva školy byla pro nás všechny velmi příjemnou zkušeností, budova i
její okolí jsou samy o sobě velmi zdařilé a krásné, v prostorách školy se
nám moc líbila i všudypřítomná a vkusně začleněná výzdoba z výtvarné práce
žáků. Je patrné, že zde panuje příjemná atmosféra a dětem je tak k dispozici
prostředí stimulující, inspirativní a přátelské.“

Ti nejmladší z naší školy 17. 12. nezapomněli na seniory z Domova Santini. Vyrobili dárečky a zazpívali. Setkání těchto dvou generací se vždy neobejde bez emocí.
Další senioři, kteří navštěvují kurzy Práce na PC, se zapojili do adventního tvoření svými kalendáři a vánočními přáními.
Pro děti z MŠ byl čtvrtek 17.12. dnem, kdy si rozbalily dárky. Díky sponzorům, kteří výtěžek z koncertu na závěru prázdnin věnovali škole, mohla mohla být tato aktivita uskutečněna. Radost je vidět na tvářích dětí, ale i jejich učitelek. 
Advent je ve škole tradičně ukončen zpíváním koled na schodech školy a vánočními besídkami ve třídách.
Zpíváním jsme zahájili a ukončili advent.


Nezbývá než popřát vše dobré v dalším období. Zaměstnanci a žáci školy

2014_do_12_2_Small.JPG