Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Adaptační pobyt žáků 6.ročníku

Adaptační pobyt žáků 6.ročníku

Zaslal petrzouhar 19. října. 2015

Při přechodu z prvního stupně vzdělávání na druhý stupeň,  při přechodu na jinou školu jsou na děti kladeny jiné, často vyšší nároky.  A právě adaptační pobyt jim pomůže se rozkoukat.

Adaptační pobyt a jeho cíle:

-         dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině

-         dosáhnout rychlejšího odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny

-         možnost jednodušeji nalézt své místo ve skupině

 

Tyto cíle si kladl adaptační kurz pro žáky 6.ročníku ve školním roce 2015/2016 , který se uskutečnil ve dnech 17.9. - 18.9.2015.

Hra na stopovanou, která probíhala na trase Křtiny – Jedovnice,  sportovní hry a další společné aktivity, přespání ve škole byly prostředkem k vzájemnému poznání žáků, kteří se sešli v „nové“ šesté třídě. K dvanácti žákům z 5.ročníku ZŠ a MŠ Křtiny se přidalo dalších sedm žáků, kteří do 6.ročníku na přešli z jiných škol. Šestnáct žáků z celkových devatenácti se při společných činnostech blíže seznámilo a připravilo se na společnou „třídní cestu „ od  šestého ročníku do ročníku devátého.VI.tda.jpg