Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Absolventský večer žáků 9. ročníku

Absolventský večer žáků 9. ročníku

Zaslal petrlukas 22. června. 2024

V pátek 21. 6. 2024 se konal v prostorách společenského sálu v Bukovince Absolventský večer žáků 9. A a 9. B třídy ZŠ a MŠ Křtiny. Díky silné bouřce a výpadku elektřiny probíhal ve velmi ztížených podmínkách. Díky trpělivosti hostů a improvizaci organizátorů se přesto podařilo program večera, i když upravený, realizovat. Večerem provázeli jako konferenciéři žákyně 9. A třídy Gabriela Pořízková a žák 9. B třídy Václav Bittner. Během večera vystoupili žáci tanečního oboru ZUŠ Adamov pod vedením Kristýny Jelínkové a žáci 9. tříd, kteří předvedli společenské tance, které se učili zvládat během školního roku v tanečním kroužku. Společně strávená školní léta zhodnotila  třídní učitelka 9. A třídy Mgr. Ivana Neužilová a za žáky  této třídy Gabriela Pořízková. Obdobně za 9. B třídu promluvila třídní učitelka Mgr. Jarmila Tesařová a žákyně Anežka Navrátilová. Vrcholem programu pak bylo slavnostní šerpování vycházejících žáků starostou městyse Křtiny Františkem Novotným. K příjemné náladě přispěla, i když vzhledem k výpadku elektřiny jen krátce, hudba k tanci Festa Musik a také bohatá tombola. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly. Rovněž velké poděkování patří obci Bukovinka za poskytnutí prostor ke konání absolventského večera a také pohostinství Rakovec, které po celou dobu zajišťovalo bohaté občerstvení. Velké díky patří pedagogickému sboru školy a žákům 9. třídy za přípravu a realizaci večera, který díky podmínkám, ve kterých probíhal, jistě zůstane nezapomenutelným zážitkem.

Zapsal: RNDr. Petr Lukáš

Fotografie z absolventského večera můžete vidět ve fotogalerii.