Možnosti automatického získávání aktualit

RSS feed

Pro automatické stahování novinek můžete využít formát RSS. Adresa zdroje RSS (feed) je https://www.zskrtiny.cz/web/index.php/tools/blocks/page_list/rss?bID=1033&cID=129&arHandle=Main

E-Mail

Pokud chcete získávat informace o novinkách emailem, vyplňte prosím svůj email do níže uvedeného políčka a stiskněte Registrovat se. Obdržíte mail pro potvrzení a následně budete zařazeni k pravidelném odběru aktualit, které se zobrazují na hlavní stránce školy.


Poděkování za sběr kaštanů

Za týden se podařilo nasbírat 739 kg kaštanů.

Volby do školské rady

Dne 23.10.2013 proběhly volby zákonných zástupců žáků do školské rady ZŠ a MŠ Křtiny

Obyvatelé Domova Santini navštívili naši školu

Dne 23.10.2013 navštívili naši školu mobilní obyvatelé Domova Santini.

Dobrá věc se podařila, máme keramickou pec

Od pátku 18.10.2013 má škola keramickou pec, kterou pořídila z prostředků Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny

Projektový den školy "Den zdraví"

Dne 17.10.2013 probíhal ve všech třídách školy Den zdraví.

Reprezentovali jsme Křtiny v Praze

Dne 16.10.2013 jsme se zúčastnili 8. ročníku Žákovské ekologické konference v Praze.

Úctyhodný výsledek ve sběru papíru

V pondělí 7.10.2013 skončil první sběr starého papíru. Posbíralo se více než 5 tun starého papíru

Zájmové kroužky v mateřské škole

V mateřské škole bu´de pracovat kroužek anglického jazyka a keramický kroužek

Sběr kaštanů

Sběr kaštanů bude probíhat v termínu 14.10.-21.10.2013.

Sešla se Valná hromada Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny

Valná hromada se sešla 25.9.2013 a zvolila radu sdružení a revizní skupinu. Rovněž projednala návrh činnosti Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny.

Oznámení rodičům budoucích prvňáčků

Začínají tzv. předškolácké skupinky pro rodiče a děti, kde se připravují na vstup do školy.

Naše škola získala 27.400,- Kč na keramickou pec

Sponzorský dar předali při příležitosti Dne Křtin starostové obcí Křtiny, Habrůvka a sponzoři (ŠLP, pan Jiří Fišer).

Beseda pro rodiče žáků 1. ročníku

Beseda "Jak mohou rodiče pomoci svému prvňáčkovi" zaměřená na adaptaci dítěte na školní prostředí.

Sběr starého papíru

Sběr proběhne v termínu 30.9. - 7.10.2013

Valná hromada Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny

Pozvánka na Vanou hromadu OS při ZŠ a MŠ Křtiny

Informace k placení obědů

Podání upřesňujících informací k systémun plateb za obědy.

Informace k platbám – ŠD, MŠ, ŠJ

Vážení rodiče, začíná nový školní rok a s ním jsou spojeny i starosti s úhradou plateb ve škole za služby poskytované vašim dětem. Abychom vám tyto starosti co nejvíce ulehčili, nastavili jsme formu úhrad tak, aby vás co nejméně zatěžovala, byla co nejvíce transparentní, umožňovala snadnou identifikaci vašich plateb a vy jste si dle bankovních výpisů každý měsíc mohli lehce zkontrolovat správnost platby.

Den Křtin 21. 9. - 22. 9. 2013

K tomuto dni budou vyhlášeny výsledky školních soutěží na téma "Návrat ke kořenům" a proběhne Den otevřených dveří školy.

Nový ředitel Základní školy a Mateřské školy ve Křtinách

Od 1.8.2013 vede školu nový ředitel pan RNDr. Petr Lukáš, vybraný v rámci výběrového řízení.

Nová paní učitelka v Mateřské škole

V mateřské školce ve třídě Berušek vás uvítá od září nová paní učitelka Bc. Miroslava Gregorová, vybraná v rámci výběrového řízení.

Nové stránky zskrtiny.cz se právě připravují!

Ikona RSS