Sběr papíru

Zaslal petrlukas 24. října. 2015

V roce 2015 připravujeme poslední sběr papíru.  Sběr bude probíhat od pondělí 2. 11. 2015 do pondělí 9. 11. 2015 včetně. Sběr bude probíhat vždy od 7.15 do 7.55 hodin v místě hospodářského vchodu do budovy školy. Sbírat se budou noviny, časopisy, knihy zbavené tvrdých desek apod. Sběr se bude započítávat do celoroční školní soutěže mezi třídami. Výtěžek ze sběru bude příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude využit v souladu s cíli tohoto spolku. Děkujeme předem rodičovské veřejnosti za spolupráci. Další sběry proběhnou v jarních měsících roku 2016, a to v termínech 14. 3. - 21. 3. 2016 a 2. 5. - 9. 5. 2016.