Beseda pro rodiče žáků 1. ročníku

Zaslal petrlukas 19. září. 2013

Ve čtvrtek 3. 10. 2013 v 16.00 hodin se ve sborovně školy uskuteční beseda se školní psycholožkou z PPP Brno pro rodiče žáků 1. ročníku na téma "Jak mohou rodiče pomoci svému prvňáčkovi". Beseda bude zaměřena na adaptaci dítěte na školní prostředí, na začlenění dítěte do školního kolektivu a na jeho domácí přípravu.